Pravidla AHL 2015 / 2016

1. Hráči 

1. Amatérská hokejová soutěž byla založena a je určena především 

pro hráče amatérského původu. Všichni hráči a rozhodčí vstupují do 

soutěže na vlastní nebezpečí. 

2. Počet hráčů v týmu je stanoven na 20 hráčů + brankaři.Počet 

brankářů není omezen. 

3. Hráč musí mít kompletní hokejovou výstroj. 

4. Součastní registrovaní hráči všech kategorií žákovské,dorostenecké,

juniorské a seniorské nemůžou hrát amatérskou hokejovou soutěž

(dále jen AHS) Start těchto hráčů je v soutěži zakázán. 

5. Bývalým hráčům,kteří již nejsou registrováni můžou hrát AHS ,pokud 

hráli v žákovské nebo v dorostenecké kategorii.Počet těchto hráčů je 

omezen a to max. na 5 hráčů v týmu (včetně brankářů od sezony 2015- 2016) 

6. Do těchto 5 hráčů jsou započítáni i hráči výkonnostně lepších soutěží jako 

jsou např. OHL-UH,ZHL,VHL atd. 

7. Hráč, který hraje AHS může hrát pouze za jeden tým. 

8. Hráč,který je registrován v AHS nemůže hrát jinou amatérskou soutěž. 

9. Jinou soutěží se rozumí všechny soutěže i zahraniční,které mají 4 a 

více týmů ,mají oficiální internetové stránky,vedoucí soutěže,stanovené 

pravidla,soupisky hráčů,jakoukoliv kontrolu hráčů (registrační průkaz,

občanský průkaz apod.)statistiku soutěže atd. 

10. Půjčování a doplňování hráčů v průběhu sezony je zakázáno.Výjimkou 

jsou dlouhodobě zranění brankáři .Odst. 3.Výjimečné situace. 

11. Bývalí registrovaní hráči Krajské soutěže,kteří dovrší v soutěžním 

ročníku 50 let,můžou hrát AHS.V týmu může hrát max.1 hráč. Součet nesmí 

pořád přeskočit 5 hráčů. 

12. Bývalí hráči žákovské a dorostenecké kategorie,kteří byli registrováni v 

druholigovém, prvoligovém a extraligovém klubu mají zakázáno hrát AHS, 

(platí od sezony 2015 – 2016) 

13. Rozhodčí má povinnost fyzicky podle registraček zkontrolovat všechny 

hráče obou týmů před započetím zápasu 

2. Brankáři 

1. Počet brankářů v týmu je stanoven v odstavci 1.2. 

2. Brankář musí mít kompletní brankářskou výstroj. 

3. Pro brankáře platí stejná pravidla jako pro hráče. 

3.Pravidla 

1. Hraje se bezkontaktně dle žákovské kategorie. 

2. Bezkontaktně znamená,že hráč nemůže hrát na tělo protihráče nikde na hřišti. 

3. Za hru tělem se nepovažuje souběžná jízda hráčů podél hrazení a mimo něj. 

4. Ostatní pravidla jsou stejné jako u ledního hokeje. 

4. Výjimečné situace 

1. Při výjimečné situaci to znamená dlouhodobé zranění hráče,který již nenastoupí 

do soutěže je možné za tohoto hráče doplnit soupisku ,ale se svolením vedení AHL. 

2. Nový hráč nemůže být s kategorie žáků, dorostenců ani žádné jiné soutěže. Nový 

hráč může být pouze amatér.Tým může tuto výjimečnou situaci využít pouze jednou. 

3. V případě zranění všech brankářů v týmu je možné povolat náhradního brankáře. 

4. O této výjimečné situaci musí být vedení AHL informováno (tel.email.osobně) 

Tým,kterého se tato situace týká se musí tuto skutečnost oznámit před zápasem. . 

Jméno náhradního brankáře bude uvedeno v zápise o utkání. 

5. Náhradní brankář nemůže být registrovaný v naší soutěži a taktéž jako u hráčů 

nemůže být s kategorie žáků ani dorostenců. 

5.Kontumace zápasů 

1. Za porušování pravidel soutěže odst.1. hráči. odst. 2.brankáři. odst. 4.výjimečné 

situace bude tým potrestán kontumací zápasů. 

2. Vyřazený nepovolený hráč odevzdá registrační průkaz. 

3. Za tohoto hráče nelze doplnit jiného hráče na soupisku potrestaného týmu.(od 

sezony 2015 – 2016) 

6. Tresty 

1. Za nebezpečný faul,kde hrozí zranění protihráče bude udělen trest 5 + do konce 

utkání a potrestanému hráči bude zakázáno hrát 3 soutěžní utkání. 

2. Za úmyslný faul se zraněním protihráče ,bude udělen trest 5 + do konce utkání s 

tím,že potrestanému hráči bude zakázáno hrát 5 soutěžních utkání a hráči bude 

udělena výstraha a při opakování nebezpečného faulu,kde hrozí zranění protihráče 

Ods.6.1.bude hráč vyloučen ze soutěže. 

3. Za slovní a fyzické napadaní rozhodčího na ledě i mimo něj bude udělen tentýž 

trest ods.6.1. 

4. Všechny vyšší tresty se budou evidovat a dělat statistika nejtrestanějších hráčů 

soutěže. 

5. Za vyšší tresty bude hráč zpětně potrestán zákazem startu v následujících utkáních. 

Problémoví hráči budou ze soutěže AHL vyřazeni. 

6. Tyto problémové hráče je vedoucí týmu povinen neodkladně řešit. V případě ,že 

tak neučiní bude tuto situaci řešit vedení AHL. Při větším počtu těchto trestů může

být hráč vyloučen ze soutěže a v následujícím ročníku mu bude zakázáno hrát AHL.

 

Vedení AHL kontakt

AHL Amaterská Hokejová Liga + 420 724 792 548
+ 420 605 743 773
+ 420 608 960 955
ahl.web@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode