Pravidla AHL 2016 / 2017

1.0 Všeobecná pravidla AHL
                     
  1.1.0 AHL2011 byla založena a je určena předvším pro hráče amaterského původu.
                     
  1.2.0 Všichni hráči a rozhodčí vstupují do soutěže na vlastní nebezpečí.
                     
  1.3.0 Všechny potřebné dokumenty pro start v AHL2011 musí týmy odevzdat do data určeného vedením AHL2011.
   
                     
  1.4.0 V případě zpoždění dokumentů, fotografii, potvrzení , osobních údajů apod. musí tým počítat se zpožděním vyřízení daných dokumentů.
   
                     
  1.5.0 O všech výjimečných situacích musí být informováno vedení AHL2011 jinak se jedná o porušení pravidel.
   
                     
  1.6.0 Tým nese odpovědnost za chování všech svých členů v období utkání.
   
                     
  1.7.0 Potvrzení soupisky stanovuje vedení AHL2011. Po tomto datu nejsou možné žádné další změny.
   
                     
  1.8.0 Pro start v AHL2011 je povinný každý tým uhradit vstupní poplatek před zahájením soutěže.
   
                     
  1.9.0 Všichni hráči neamatérského původu musí být prověřeni jinak nemůžou nastoupit.
                     
    1.10.1 Spolupráce s ČSLH, SSLH a jednotlivými kluby.
                     
  1.10.0 Vedení soutěže si vyhrazuje právo na možnou změnu pravidel v případě mimořádné či jiné závažné situace.
   
                     
  1.11.0 Pravidla platí po celou aktuální sezónu AHL2011
                     
2.0 Hráči
                     
  2.1.0 Současní registrovaní hráči všech kategorii a státních příslušností mají zakázáno hrát AHL2011.
   
                     
  2.2.0 Bývalí hráči žákovské a dorostenecké kategorie, kteří byli registrováni v druholigovém, prvoligovém a extraligovém klubu mají zakázáno hrát AHL2011.
   
                     
    2.2.1 Za týmy 1. ligy, 2. ligy a extraligy jsou považovány týmy, které dlouho době působí v těchto soutěžích. Krátkodobé působení nepovažujeme jako porušení pravidel. Např. koupení či prodej licence…..
     
     
                     
  2.3.0 Hráč, který hraje AHL2011 nemůže hrát jinou soutěž ve stejném ročníku.
                     
    2.3.1 Jinou soutěží se rozumí všechny soutěže v ČR i v zahraničí, které mají více jak 3 týmy, mají oficiální web, vedoucí soutěže, stanovené pravidla, soupisky hráčů, jakoukoliv kontrolu hráčů (reg. Průkazy, OP, apod.), statistiku soutěže… atd.
     
     
                     
  2.4.0 Hráč AHL2011 může hrát pouze za jeden tým ve, kterém je registrován.
                     
  2.5.0 Každý tým může mít na soupisce 5 neamatérských hráčů včetně výkonnostně lepších soutěží ( OHL, ZHL…..)
   
                     
    2.5.1 Zá výkonostně lepší soutěže jsou považovány všechny soutěže ve kterých táké hrají hráči neamatérského původu ve větším počtu. OHL, VHL, ZHL, ZAHL, AHLNMnV….
     
     
                     
    2.5.2 Do utkání můžou zasáhnout max. 3 hráči z pravidla 2.5.0
                     
    2.5.3 Týmy, které měli v předchozích sezónách 3 a více neamatérských hráčů nesmí zaměňovat ani doplňovat nové neamatérské hráče. Tým může disponovat pouze se svýma neamatérskýma hračema z předchozích sezón.
     
     
                     
  2.6.0 Bývalí registrovaní hráči max. krajské soutěže, kteří dovrší  v aktuálním ročníku 50 let, můžou hrát AHL2011 (max. 1 hráč/tým).
   
                     
  2.7.0 Bývali neamatérský hráč  může hrát AHL2011 pouze v případě, že splňuje pravidla pro neamaterské hráče.
   
                     
  2.8.0 Půjčování a doplňování hráčů v průběhu sezóny je zakázáno
                     
  2.9.0 Počet hráčů na soupisce pro sezónu 2015/2016 je 25 hráčů a 2 brankáři.  
                     
  2.10.0 Počet neamatérských hráčů včetně hráčů výkonostně výšších soutěží v týmů je stanoven na 5 hráčů na tým. Viz. 2.5.0
   
                     
  2.11.0 Bývalí hráči dokládají svůj původ individuálně popřípadě bude ověřováno AHL2011, ovšem soutěž neručí za včasné vyřízení
   
                     
  2.12.0 Odstupující hráči odevzdávají vždy registrační průkazy.
                     
  2.13.0 Pokud bude hráči zpětně prokázána neamatérská minulost je okamžitě vyřazen bez nároku na náhradu.
   
                     
  2.14.0 Všichni nepovolení - potvrzení hráči budou vyřazeni a to i v průběhu sezóny. + pravidlo 2.13.0
   
                     
3.0 Brankáři
                     
  3.1.0 Na brankáře se stahují stejná pravidla jako na hráče.
                     
  3.2.0 Počet brankářů na tým je 2.
                     
    3.2.1 V případě zranění všech brankářů v týmu je možné povolat náhradního po souhlasu vedení AHL2011.
     
                     
  3.3.0 Brankář musí mít kompletní výstroj a to bez výjimky.
                     
4.0 Pravidla
                     
  4.1.0 Hráč musí mít kompletní hokejovou výstroj.
                     
    4.1.1 Hráč s nekompletní výstrojí ( in-line) se vystavuje vyššímu riziku zranění. 
                     
  4.2.0 AHL2011 se hraje bezkontaktně dle žákovské kategorie.
                     
    4.2.1 Bezkontaktně znamená, že hráč nemůže hrát nikde na hřišti na tělo protihráče. 
                     
    4.2.2 Za hru tělem se nepovažuje souběžná jízda hráčů podél hrazení a mimo něj.
                     
  4.3.0 Zbylá všeobecná pravidla pro lední hokej jsou stejná.
                     
    4.3.1 Zakázané uvolnění se píská podle pravidel ČSLH.
                     
    4.3.2 Postavení mimo hru se píská podle pravidel ČSLH.
                     
    4.3.3 Pravidla pro tresty jsou shodná jako pravidla ČSLH + tresty AHL2011 viz. 6.0
                     
5.0 Soupisky
                     
  5.1.0 Týmy předkládají soupisky hráčů s pravdivými údaji o jejich hráčské kariéře. Jedná se hlavně o hráče neamatérského původu.
   
                     
    5.1.1 Nevyplnění či chybné vyplnění hráčů je krok proti pravidlům. Tým se tímto chováním vystavuje trestu podle pravidla 7.1.0 na které se vztahuje pravidlo 2.13.0 a 2.14.0
     
     
                     
  5.2.0 Všichni hráči neamatérského původu budou mít registrační průkazy s barevným rozlišením a ID číslem pro jasnou kontrolu.
   
                     
  5.3.0 Soupisky všech týmů budou k nahlednutí na webu AHL. 
                     
6.0 Rozhodčí a časomíra
                     
  6.1.0 Rozhodčí má povinnost kontrolovat před zahájením utkání všechny hráče obou týmů ( fyzicky pomocí reg. Průkazů)
   
                     
  6.2.0 V případě nesrovnalostí ohledně totožnosti hráčů se musí hráč rozhodčímu prokázat např. řidičským průkazem, občanským průkazem….. atd.
   
                     
  6.3.0 Rozhodčí komunikuje s časomírou po celou dobu utkání.
                     
7.0 Tresty
                     
  7.1.0 Za porušení pravidel soutěže bude tým potrestán kontumací daného utkání na, které se porušení pravidel vztahuje.
   
                     
  7.2.0 Za nebezpečný faul, kde hrozí zranění hráče bude udělen trest 5+DKU a potrestanému hráči bude udělen stop na 3 utkání.
   
                     
  7.3.0 Za úmyslný faul se zraněním protihráče, bude udělen trest 5+DKU a potrestanému hráči bude udělen stop na 5 utkání. Při opakovaném trestu bude hráč vyloučen z AHL2011.
   
                     
  7.4.0 Vedení týmu kde se nachází problémový hráč je povinno řešit neodkladně chování svého hráče.
   
                     
  7.5.0 Za vyšší tresty ( DKU ) může být hráč potrestán zákazem startu i zpětně.
                     
  7.6.0 Všechny vyšší tresty jsou evidovány. Problémový hráči se vystavují vyloučení z AHL2011.
                     
  7.7.0 Za slovní i fyzické napadení rozhodčího na ledě i mimo něj bude udělen trest jako za úmyslný faul se záměrem zranění.
   
                     
  7.8.0 Týmové tresty se vztahují na trenéry, vedoucí, příslušníky týmu a fanoušky za nesportovní chování, fyzické či slovní napadení.
   
                     
    7.8.1 Každý klub ( hráči týmu, jeho členové a fanoušci ) jménem zástupce týmu ( vedoucího, předsedy apod. ) stvrzují porozumění a souhlas s pravidly AHL2011.
     
                     
8.0 Utkání
                     
  8.1.0 Každý tým musí před zahájením utkání odevzdat časomíře potřebné dokumenty.
                     
    8.1.1 Tým před utkáním předkládá platné registrační průkazy.
                     
    8.1.2 Tým před utkáním předkládá zápis o utkání, který je dostupný na webu AHL2011.
                     
  8.2.0 V případě nedoložení registračního průkazu hráč nemůže startovat.
                     
  8.3.0 Každý tým má možnost do začátku 3. třetiny nechat si prověřit soupeře pomocí registračních průkazů a zápisu o utkání. + pravidlo 5.2.0
   
                     
9.0 Ocenění
                     
  9.1.0 Pohár Mistra AHL pro aktuální sezónu ( putovní )
                     
    9.1.1 Poháry pro 1., 2. a 3. místo ve vyřazovací části soutěže.
                     
    9.1.2 Medaile pro 1., 2. a 3. místo ve vyřazovací části soutěže.
                     
  9.2.0 Prezidentský pohár pro vítěze základní části.
                     
  9.3.0 Pohár pro nejlepší amaterský tým soutěže. ( max. 2 neamaterští hráči na soupisce )
                     
  9.4.0 Individuální poháry a ocenění.

 

Vedení AHL kontakt

AHL Amaterská Hokejová Liga + 420 724 792 548
+ 420 605 743 773
+ 420 608 960 955
ahl.web@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode