22.utkání

VS.
HC Kohůti Bánov   HC Mařatice 2017

Zápis o utkání: Zadní strana
  Přední strana

- Zápis o utkání zařizuje vždy domácí Tým.
- Zápis o utkání tiskněte na jeden papír formátu A4 ( 297x210 mm )
- Zápis o utkání tiskněte tak jak je připraven ke stažení.
- Hráči, kteří chybí přeškrtněte
- Zápis o utkání domácí předávají hostům tak, aby oba týmy měli čas vyplnit zápis 
  před začátkem utkání.
- Zápis se společně s registracema odevzdají časomíře.
- V případě ověření pravosti použíte QR code na každé registraci. Registrace a otevřený soubor
  musí být totožné.
- V případě dalších dotazů kontaktujte administraci AHL +420 605 743 773

 

Vedení AHL kontakt

AHL Amaterská Hokejová Liga + 420 724 792 548
+ 420 605 743 773
+ 420 608 960 955
ahl.web@seznam.cz
Amaterská Hokejová Liga 2018/2019